FLS remissvar på förändrade kurs- och ämnesplaner

digital kompSkolverket gör nu förändringar i läroplanen och även i vissa ämnen ändringar i kursplaner och ämnesplaner. Syftet är att man vill tydliggöra skolans uppdrag att utveckla elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. I tisdags 29/3 var det sista dagen att lämna synpunkter, som varit öppna för vem som helst, på de förändringar man föreslår. FLS har valt att lämna synpunkter genom ett allmänt uttalande som finns med i båda svaren till kurs- och ämnesplanerna samt mer detaljerade synpunkter på varje specifika plan (i dagsläget är förslagen tyvärr borttagna från Skolverkets webbplats). Nedan finner du uttalandena:

 

Allmänt uttalande om förändringarna som Skolverket förslagit på kurs- och ämnesplaner för grund- och gymnasieskola i samhällskunskap

Samhällskunskapsämnets syfte och det centrala innehållet ska konkretiseras av läraren i kunskapskraven. Därför ser vi det som positivt att man inte ändrar i kunskapskraven eftersom lärarens tolkningar bör detaljstyras så lite som möjligt.

Vid en omskrivning av syfte och centralt innehåll, för både gymnasieskolan och grundskolan, bör det även leda till insatser för lärarna. Detta för att implementeringen ska bli så optimal som möjligt. Därför förväntar sig alltid FLS att större revideringarna av styrdokumenten också innebär relevant och nödvändig kompetensutveckling. Ett tillägg där detta blir särskilt tydligt gäller förslagen om “den bakomliggande programmeringen av nyhetsvärdering” (CI åk 7-9, sida 4).

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi tycker att förändringar i kurs- och ämnesplanerna, som princip, inte bör genomföras för ofta. Vi är av den åsikten att kontinuitet är viktigt. Omskrivningar bör också vara noggrant genomtänkta samt att lärarna får lämna synpunkter. Förändringen som Skolverket kommer med denna gång uppfyller dock dessa kriterier. 

FLS styrelse 2016-03-29


Förslag på ny kursplan i samhällskunskap för grundskolan

  • Sida 1, syfte: Att lägga till begreppet “digitalisering” före övriga begrepp, dvs ”globalisering, interkulturella relationer…” etc, kan bära ett signalvärde gentemot lärarna som bör övervägas noggrant. Det kan uppfattas som en rangordning av storheter som påverkar lärares prioriteringar.
  • Sida 3, centralt innehåll åk 4-6: FLS anser att “opinionsbildning i sociala medier” bör strykas. FLS anser överlag att det inte är rimligt att binda de avsedda färdigheterna till viss teknik. Eleverna bör lära sig hur man kan påverka politiska beslut. Hur det görs kan variera över tid, mellan samhällen och utvecklas med teknik. Kursplanen vinner således i livslängd och kontinuitet.
  • Sida 4, centralt innehåll 7-9: Likt synpunkten gällande CI för åk 4-6 anser FLS att det blir snävt att nämna kränkningar i sociala medier explicit. Kränkningar sker mellan elever och det följer utvecklingen av hur de lever sina liv, såväl analogt som digitalt. Om kursplanen explicit ska nämna kränkningar i vissa sammanhang, platser eller sätt de kan utföras på, och att lärare ska belysa detta i sin undervisning, måste kursplanerna revideras återkommande. Kränkningar ska belysas i och motverkas av undervisningen.

 

Förslag på ny kursplan i samhällskunskap för grundskolan

  • Sida 1, syfte: FLS anser att “medier” och “källor” byter plats så att källor står först. Det är inte självklart alla gånger att medier är det första sammanhanget där eleverna söker och värderar information.

 

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Publicerat i Föreningsrelaterat, Nyheter, Remissvar, Samhällskunskap
2 kommentarer på “FLS remissvar på förändrade kurs- och ämnesplaner
  1. […] Lärare i Samhällskunskap har lämnat ett remissvar  där de till största delen är nöjda med ändringarna. Framförallt är de nöjda med att man […]

  2. […] har tagit fram ett stödmaterial för lärare att använda i och med omskrivningarna av samhällsämnets kursplaner och ämnesplaner. Syftet med omskrivningarna är att man vill […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: